CONTACT US   
 • Phenix Lighting (Xiamen) Co., Ltd.
  No. 89-3, Xiyuan Road
  Xinyang Industrial Zone
  361022 Xiamen
  Tel: +86-592-6892-619
  Fax: +86-592-6892-289
  info@phenixlighting.com
  www.phenixlighting.com